dimecres, 4 de juny de 2014

EL MITJO 25, 26 i 27 de Juliol

Titelles

RIURESALEGRÍACLOWN

25, 26 i 27

de Juliol'14

exposicions

FESTA música

il·lusiócinema graffitis ​​

LA MITJA   jocs
 

 

Rosa Maria Esteve, alcaldable d'ERC a Sant Pere de Riudebitlles

 

Esteve pren el relleu de Jesús Salius, que ha estat el candidat en els darrers dos comicis municipals
 
L'actual regidora de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Rosa Maria Esteve serà la candidata d'Esquerra Republicana a les municipals 2015.
ERC estrena d'aquesta manera alcaldable per a les primeres municipals, de dues convocatòries amb Jesús Salius com a candidat amb què ha obtingut tres representants al consistori. La candidata va ser ratificada per assemblea la setmana passada.
L'actual regidora d'Esquerra i número dos de la llista, Rosa Maria Esteve, ha acceptat la proposta "per responsabilitat" i perquè es veu amb "forces d'afrontar el repte d'encapçalar la candidatura tenint en compte l'equip de treball que l'envolta". Així, ha agraït el suport de l'assemblea local i ha demanat continuar treballant pel poble com fins ara.

dilluns, 2 de juny de 2014

VIII BIENNAL D'ART RIUDEBITLLES - BASES-


VIII BIENNAL D’ART RIUDEBITLLES
OBRA SOBRE PAPER

SANT PERE DE RIUDEBITLLES/MUSEU MOLÍ PAPERER DE
CAPELLADES

Bases:

1.

L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles amb la col·laboració del Museu Molí
Paperer de Capellades convoca la VIII Biennal d’Art Riudebitlles 2014, oberta a
tots els artistes sense distinció de nacionalitat, residència, edat o cap altre concepte.

2.

L’organització correspon a la comissió gestora de la Biennal, presidida per l’Il·lm.
Alcalde de Sant Pere de Riudebitlles amb la col·laboració del Museu Molí Paperer
de Capellades.
3.

El propòsit de la VIII Biennal d’Art Riudebitlles segueix sent el mateix que el del
naixement d’aquest certamen l’any 2000, el d’apropar l’art contemporani i la
creativitat artística. És per aquest motiu que les obres seleccionades s’exposen als portals de les cases del casc antic d’origen medieval, el Barri Vell, per a que tothom pugui gaudir-ne d’una manera participativa i oberta. Seguidament s'exposaran al Museu Molí Paperer de Capellades.

4.

Donada la tradició paperera de Sant Pere de Riudebitlles, aquesta biennal, com a les
anteriors edicions, se centra en obres creades sobre suport de paper o que utilitzen
el paper com a matèria primera tant si es tracta de pintura, com d’escultura, vídeo,
fotografia, etc. Les tècniques a emprar són lliures. En el cas de la fotografia o noves
tecnologies en general, el paper ha de tenir un protagonisme rellevant, bé com a
suport o com a temàtica de l’obra.

5.

Les mides de l'obra han de ser d’un màxim de 200 cm x 200 cm. Cada participant
pot presentar un màxim d'una obra pròpia que no hagi estat premiada a altres
concursos. En cas de que l’obra a exposar tingui alguna complexitat pel que fa al seu muntatge, cal adjuntar un croquis i poder comptar amb la col·laboració de l’autor.
6.

La presentació de les obres és mitjançant la següent documentació:


Dades de l’artista: Nom i cognoms - Adreça - Telèfons de contacte - Adreça
electrònica (
obligatòria) - Nom artístic amb el qual se’l coneix - Breu
Currículum artístic - Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.
Podeu descarregar-vos el qüestionari a la web de l'ajuntament
 
http://www.santperederiudebitlles.cat

o sol·licitar-lo per e-mail a

escolesvelles@gmail.com
Dades de l’obra:

Cal muntar arxiu pdf amb la següent informació:
Pàgina 1.

Fotografia digitalitzada de l’obra que es presenta a concurs.


Mides (base x alçada, en cm).
Tècnica emprada.
Data de realització i preu de l'obra.
Pàgines 2, 3, 4 i 5 amb quatre fotografies d'obres recents (una per pàgina).
Pàgina 6. Declaració jurada de novetat de l’obra.
En el cas de treballs audiovisuals, cal especificar els requeriments tècnics per a la seva
exhibició i la informació addicional necessària per a la comprensió de l’obra (mínim de
dues imatges, per projecte).
L’organització garanteix la confidencialitat de les dades.

7.

El període de recepció dels dossiers és des del 2 de juny fins el 12 de juliol de 2014.

8.

Es convocarà el premi mitjançant els mitjans que es considerin més oportuns per
donar una màxima difusió i facilitar la màxima participació com, per exemple,
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pàgina web del Municipi, premsa, ràdio, televisió, mitjançant cartells, anuncis, etc.
9.

Els dossiers s'han d'enviar a:
Att. Marta Alarcón
Assumpte: VIII BIENNAL D'ART c/e: escolesvelles@gmail.com

Per informació dirigir-se a:
Escoles Velles, Casal de Cultura
c Nou, 84
08776 Sant Pere de Riudebitlles
Tel.: 93.899.54.94
c/e:

escolesvelles@gmail.com

10.

El jurat farà una primera selecció de les obres que entraran a concurs. Abans del 12
de setembre es comunicarà per correu electrònic als artistes l'acceptació o no de la
seva obra. Juntament amb aquesta comunicació s'adjuntaran les instruccions necessàries (adreces / terminis) pel lliurament de les obres i la seva posterior retirada.

11.

El jurat està format per 3 o més persones relacionades amb el món de l’art.


12.

El jurat es reserva el dret de declarar desert algun dels premis a atorgar.


13.

S’atorgaran els següents premis:

1r Premi, valorat en 2.500,00 €, concedit per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.

Accèssit, valorat en 600,00 €, concedit per l’empresa Cartonajes del Penedès,S.A.

Accèssit, valorat en 600,00 €, patrocinat per l’empresa Joan Romeu, S.A.
Tres mencions honorífiques per a obres destacades.


14.


El jurat estendrà acta on constin les obres guanyadores dels tres primers premis que
passaran a ser propietat dels patrocinadors dels mateixos.
El lliurament de premis tindrà lloc el 24 d’octubre, dia de la inauguració de la Biennal, a les 20 h, a la Plaça de l’Església de Sant Pere de Riudebitlles. En aquest moment els premiats hauran de firmar una declaració jurada on consti què no estan incursos en prohibicions per rebre subvencions, i que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
L’obra guanyadora i les seleccionades s’exhibiran en diferents entrades de les cases
del casc antic de Sant Pere durant els dies 24, 25, 26 d’octubre de 2014. Un plànol
indicarà el recorregut per poder-ne fer la visita completa. Un cop acabada la
Biennal, les obres seleccionades s’exposaran al Museu Molí Paperer de Capellades,
durant el mes novembre i/o desembre, donant a conèixer de les dates concretes al
seu moment.

15.

Les obres es podran recollir un cop acabada la Biennal en un termini no superior als
6 mesos després de la finalització de la Biennal, és a dir, fins el 30 d’abril de 2015.
Un cop sobrepassat aquest termini, s’entendrà que l’autor renuncia a la propietat de l’obra en qüestió, que passarà a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles.
16.

Les obres seleccionades i l’obra guanyadora s’inclouran dins d’un catàleg del
certamen que s’editarà en ocasió de la Biennal, raó per la qual, l’Ajuntament de
Sant Pere es reserva el dret d’utilitzar les imatges d’aquestes obres per a tal fi, i els propietaris cedeixen conseqüentment els seus drets pel que fa a les imatges cedides per aquesta publicació.
17.

La comissió gestora de la Biennal posarà el màxim interès en la conservació i
vigilància de les obres presentades.

18.

La participació a la VIII Biennal d’Art Riudebitlles suposa l’acceptació total del
contingut d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de fer els canvis al
calendari i a la resta de punts quan cregui necessari i per causes imprevistes, i podrà
decidir en tot allò que no estigui previst en aquestes bases