divendres, 29 de maig de 2009

El 88% del total d’al·legacions al POUM corresponen a 43 persones

Primer de tot el govern vol agrair a totes les persones que durant els dos mesos d’exposició pública de l’aprovació inicial del POUM s’han interessat pel contingut del planejament i a les que un cop rebuda la informació han decidit fer les seves aportacions mitjançant la presentació d’al·legacions que en un primer recompte per part dels serveis administratius de l’Ajuntament són 2.561.

Des del govern es considera positiu la participació ciutadana i com ha manifestat des del primer moment “ el POUM que s’ha presentat a la població no és un document tancat i es valoraran totes les al·legacions i s’incorporaran al document provisional les que es considerin oportunes i que en opinió de la Comissió millorin el document”. En tot cas el govern creu que “ ha estat valent al fer una proposta de POUM a la població amb els criteris consensuats pels tres grups que en formen part PSC-GiR i CiU que representen 8 dels 11 regidors del consistori”.

En quant a l’afirmació realitzada per ERC que hi ha una massa crítica contrària al POUM des del govern s’indica que “ naturalment que hi ha una part de la població contrària als criteris generals de planejament del POUM però pensem i estem convençuts que hi ha una majoria de la població que comparteix els criteris que des del govern defensem els tres grups”. En definitiva des del govern es considera que “aquesta massa crítica contrària representa una part però no la majoria del poble, tot i ser del tot respectable el seu posicionament, fet que es corrobora amb el número de signatures presentades contra el POUM, concretament 110, després de quasi dos mesos d’exposició, i de fer una campanya intensiva casa per casa i pels comerços del municipi”

D’altra banda el govern no treu legitimitat a cap al·legació però afirma que “és cert que des d’ERC s’ha optat per multiplicar el número d’al·legacions mitjançant models estàndards repetits. De les 2.561 al·legacions presentades un total de 2.265, és a dir un 88%, ha estat formulades per 43 persones en un intent potser de bloquejar el procediment o simplement aconseguir un número elevat d’al·legacions per donar la sensació que la majoria del poble rebutja aquest POUM”. De totes maneres des del govern s’afirma “ que no es deixarà cap al·legació sense resposta”

Respecte al debat de la ràdio “és cert que des dels grups polítics PSC-GiR i CiU es creia convenient un debat exclusivament polític amb l’oposició donat el caràcter marcadament polític del POUM. És totalment fals però que la intenció fos tenir majoria del govern en el debat doncs es va proposar que fos un debat entre 3 representants del govern i els 3 regidors de l’oposició.”

dissabte, 9 de maig de 2009

El Centre de Dia a Sant Pere de Riudebitlles

Em crec en el deure d'informar i donar resposta a totes les preguntes que pot fer-se la població davant del coneixement dels centres de dia PRAS (Programa Rural d'Assistència Social) de la comarca.

El Centre de Dia a Sant Pere és el principl projecte i pacte de govern entre PSC-GIR i CiU. No és fàcil fer un centre d'aquestes proporcions acabada de començar la legislatura ja que requereix un espai amb unes condicions específiques i concretes, amb bon accés i situació adequada.

L'Ajuntament no disposa de cap edifici que compleixi els requisits. Només disposa d'un terreny en el qual es pot arribar a construir l'edifici i així hi estem treballant des de l'inici de la legislatura.

Quan el Consell Comarcal de l'Alt Penedès em va convocar a la reunió del PRAS per fer un centre d'atenció integral a les persones grans en l'àmbit rural ja vam posar a la seva disposició el terreny i la voluntat de l'Ajuntament per tirar-lo endavant per poder-lo construir a Sant Pere i mancomunar-lo amb Torrelavit, Sant Quinti i El Pla. Tot i que vaig demanar al Conseller Comarcal Sr. Jesús Salius la seva col.laboració per construir el Centre de Dia a Sant Pere veig que la meva petició no ha servit de res perquè s'ha decidit construir-lo a Torrelavit pels motius que sigui.

Però no desistirem del nostre projecte. És evident que no disposarem dels 110.000 euros que la Generalitat subvenciona per a la construcció del Centre, no obstant el tirarem endavant. De fet es disposa d'una subvenció confirmada de 250.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat per construi l'edifici que en la seva planta baixas tindrà el Centre de Dia.

Farem tot el possible i n'aconseguirem la seva viabilitat ja que altres projectes més costosos s'han dut a terme al poble i aquest no és menys necessari que d'altres, sinó tot el contrari. Aquest és el nostre compromís amb la gent gran de Sant Pere.

Montserrat Esteve
Regidora CiU de Benestar Social